Nostalgi, EFIT, bikkje,håndarbeid, og min oppriktige mening! Scroll og kos deg.


Ha alltid med deg en bok, spilleliste og sorte poser på din vei....


May the circle be open, but unbroken
May the peace of the Godess be forever in your heart..
Merry meet, and merry part
And merry meet again.....

Mitakuye oyasin

Blessed be!







onsdag 1. november 2023

bøker i oktober

 Mye kulturelt..

JK Rowling – Harry Potter and the philosophers stone

For vitenskapen….

 

Gudrun Gotved – Vølvekraft og runekraft

En grei bok om nettopp det. Urtene var selvsagt danske, men noen har vi jo felles i floraen?

 

Margrete Vik Gagama – blotsboka

En fin og personlig bok.  Jeg kan relatere , og fikk en boost på at jeg er i rett retning på hvordan jeg gjør det

 

Jardar Seim Øst-Europas historie

Fram til 1994. om politikk og økonomi. Så det er ikke så lett å holde interessen oppe om en ikke er helt kjempefan

Linda H0rgan -Dwellings

De st0re smål  i livet. Fra native American synsunkt

 

Ibsen, M0en , Mair0witz –Per Gynt

I tegneserief0rm

 

Linda Horgan – the book of medicines

Lyrikk, native Americanbasert